Thursday, July 2, 2009

Open Access Journals: The Ancient World in Catalonia

RACO (Catalan Journals in Open Access) is a cooperative repository for open access full-text scholarly jouranls from Catalonia.

Cota zero: revista d'arqueologia i ciència
Cota zero (ISSN 0213-4640) va néixer l'any 1985 com a plataforma editorial per a la divulgació de la recerca, la formació i el debat relacionats amb l'arqueologia científica. L'eix de cada número el constitueix un «Dossier» que tracta en profunditat i de manera transversal un tema monogràfic d'actualitat amb articles d'investigadors de reconeguda vàlua internacional. La interdisciplinarietat que presenta avui l'arqueologia és analitzada a l'apartat «Col·laboracions especials», una secció en la qual destaquen les anàlisis sobre metodologia, pensament i historiografia de la disciplina arreu del món. Un darrer apartat, «Notícies arqueològiques», informa sobre jaciments excavats recentment i en remarca les singularitats patrimonial, cronològica i científica.
Cuadernos de Arqueología Mediterránea
Cuadernos de Arqueología Mediterránea (ISSN 1578-1356) estudia i difon el món de l'arqueologia mediterrània. Es publica en volums monogràfics, que inclouen contribucions sobre temes específics. També inclou estudis descriptius i tipològics que permeten entendre millor alguna de les èpoques del Mediterrani protohistòric. S'incideix en qüestions de teoria i mètode de l'arqueologia, investigacions ecològiques i paleoambientals o de qüestions conceptuals, com el colonialisme, els orígens d'estat, la dinàmica social, etc.
Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana
Empúries (ISSN 0213-9278) és una publicació bianual del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que publica, des de l'any 1939, treballs científics de recerca generals sobre el món clàssic i l'antiguitat tardana de Catalunya i de la Mediterrània occidental fins l'alta edat mitjana. La revista desenvolupa una secció de tema monogràfic, amb articles de profunditat, tipus assaig o de síntesi; una d'estudis, amb articles d'assaig o de síntesi, analítics o concrets, de tema lliure i una secció amb ressenyes bibliogràfiques.

Fins l'any 1983 el títol era Ampúrias (ISSN 0212-0909)

Fòrum: temes d'història i d'arqueologia tarragonines
Fòrum (ISSN 1887-1704) és una publicació del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), de periodicitat variable, orientada a la difusió científica de treballs referents, essencialment, a la història i l'arqueologia de Tàrraco i de l'Ager Tarraconensis.
Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica
Ítaca (ISSN 0213-6643) és una revista de recerca en estudis clàssics, publicada per la Societat Catalana d'Estudis Clàssics de l'Institut d'Estudis Catalans i que compta amb l'assessorament d'un comitè internacional d'especialistes. Amb aquesta publicació, la Societat pretén col·laborar en la redimensió de tota la cultura clàssica des d'una òptica interdisciplinària i amb rigor filològic. Té obertes les portes als estudiosos del país i d'arreu amb novetats per comunicar sobre el nostre àmbit d'estudi.
Treballs d'Arqueologia
Treballs d'Arqueologia (ISSN 1134-9263) és una publicació periòdica anual que edita el Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP) i que recull les línies de recerca del centre. El contingut de cada volum és monogràfic amb aportacions d'investigadores i d'investigadors nacionals i internacionals especialistes en els temes als quals es dedica cada número de la revista.

No comments:

Post a Comment